Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, Fiore di Napoli, S.A. comunica a l'Usuari que les dades facilitades a través d'aquest lloc web queden recollits en un fitxer el responsable del qual és Fiore di Napoli, S.A. amb N.I.F. B64242043 i la finalitat és donar resposta a les consultes que l'usuari ens faci arribar a través del nostre formulari de contacte.

Les dades de caràcter personal de l'interessat seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu previ consentiment.

L'interessat pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades; per exercitar aquests drets n'hi ha prou amb dirigir-se per escrit a Fiore di Napoli, S.A. o enviar un e-mail sol·licitant aquesta informació, correcció o anul·lació a l'adreça: info@sapriviladecans.com, incloent el nom, cognoms, fotocòpia del DNI i adreça de correu electrònic.

Fiore di Napoli, S.A. té el dret, però no l'obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omissions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per complir amb determinades lleis, i d'editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, en tot o en part, del lloc web.

 

Data de la darrera actualització: 15 de juliol de 2017